SEXUELL LÄGGNING

Med sexuell läggning avses enligt diskrimineringslagen homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. 

FOTO: CC BY JOSEPHINE LARSSON SA/NC