KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK

Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses enligt diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Diskrimineringsombudsmannen har valt att använda sig av begreppen könsidentitet eller könsuttryck eftersom lagens begrepp könsöverskridande identitet eller uttryck signalerar att det som skyddas är en avvikelse från ”det normala”.

Diskrimineringsgrunden “könsidentitet eller könsuttryck” ska inte förväxlas med grunden sexuell läggning. Transpersoner kan vara såväl homo­, bi­ som heterosexuella.