FRÄMJANDE INSATSER 


Följande projekt har genomförts i syfte att främja likabehandling och ett normkritiskt förhållningssätt på Malmö latinskolan under läsåren 14/15, 15/16 och 16/17:


PROJEKTRUBRIK

KLASS

KURSER

ANSVARIGA

Rasism

SA14B

Samhällskunskap, Svenska

DJO, EDA

Queer Kids

- vem får man lov att vara? Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Sexuell läggning

ES13FG

Grafisk kommunikation, Fotografisk bild

FDA, SGF

Kvinnomisshandel

FN

ES12F

Fotografisk bild

FDA

Vilja väl

Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Ålder

ES14/13

Digitalt skapande, Medieproduktion

KNI, SGF, SET, LAN

Sexualitet och normer

NA13

Biologi, Engelska, Svenska

GHK, JLI, CLI

Vilja väl

SA13A

Svenska

EBRI

Vilja väl samt Arbete, klass och utanförskap

SA12A

Svenska

EBRI

Näthat

ES14F

Medier, Samhälle och kommunikation, Medieproduktion, Digitalt skapande, Svenska, Engelska

JHA, SGF, KNI

Hey Dolly

Identitet, acceptans

ES14F

Svenska, Medieproduktion, Digitalt skapande

KNI, SGF

Fördomar och rasism

ES14E

Svenska

CJD

Vilja väl

ES13G/F

Svenska

CJD

Människosyn

Blandat

Etik och människans livsvillkor

SET

Diskrimineringsgrunderna

blandat

Etik och människans livsvillkor

SET

Fördomar och människosyn

blandat

SVA1

IAW

Fördomar och människosyn

SPR15A

SVA

IAW

Gender and Stereotypes

ES15B

En 5

CLI

Forgotten Scientists (normkritik inom forskarvärlden)

NA14

En 6

CLI

“Fitting in?” Normer och skönlitteratur i “The Perks of Being a Wallflower”

NA14

Eng 5 (ES 15)

CLI

Femininity and Masculinity in different literary time periods

NA 14

ENG 6

CLI

Lika Latin
HELA
SKOLAN
FLERTALET KURSERLMR Latin mot rasism
    
  Raoul Wallenbergs KUB

 ES14
SPR14A
 Medieproduktion
Svenska 
Engelska
 LFB
LBN


LIKA LATIN - EN VECKA OM LIKABEHANDLING 

Elevutskottet Latin mot rasism anordnade tillsammans med skolledningen och genuspiloterna “Lika Latin” – en temavecka läsåret 15/16 för samtliga elever på skolan om likabehandling med fokus på diskriminering utifrån kön. Läsåret därefter var fokus på diskriminering utifrån etnicitet.

Temaveckan kommer att återkomma varje år med fokus på olika diskrimenringsgrunder.


NORMKRITISKT ARBETE - PRIORITERAT OMRÅDE

Ett av skolans  prioriterade områden är normkritiskt arbete och skolan har utbildade genuspiloter som leder detta arbete. 

Under innevarande läsår kommer det också att genomföras ytterligare främjande insatser och projekt.  ELEVHÄLSAN OCH ARBETSLAG 

Elevhälsan besöker alla klasser i årskurs 1 och informerar bland annat likabehandlingsplanen och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande samt hur vi agerar om någon utsätts för en kränkning.

Arbetslagen och mentorerna har i uppdrag att kontinuerligt på arbetslagsmötena inventera elevers behov av särskilt stöd.

Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet, tillsammans med biträdande rektorer för att samverka om elever i behov av särskilt stöd för att utifrån detta föreslå konkreta åtgärder.