Du omdirigeras till gällande likabehandlingsplan. 
Giltighetstid  2017­0822—20180621

Upprättad i enlighet med Skollagen (2010:800 6 kap   8§).

Upprättad av Likabehandlingsgruppen i samråd med elever och   personal.

Malmö latinskola tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen  (2010:800).