OM SKOLAN - VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT


VÅRA LEDORD


 Malmö latinskolas förhållningssätt arbetades fram  under läsåret 13/14 tillsammans med skolans elever och en av våra genuspiloter.För att vi ska nå vår vision ska vi arbeta aktivt för att alla elever ska känna sig trygga i sig själva, i sina grupper och på vår skola. Vi är många och vi är olika. Vi är alla här för att lära av och med varandra. På Malmö latinskola ser vi vårt lärande som gränslöst och tillsammans skapar vi den skola vi vill ha. 

Vi har gemensamma ledord för att vi ska ha en samsyn på hur vi förhåller oss gentemot varandra på skolan. 

Våra ledord för elever och personal ser ut så här:

● Malmö latinskola är en skola som vågar tänka nytt och tänka fritt! Du ska känna dig trygg att pröva nya idéer och ifrågasätta gamla.

● På Malmö latinskola arbetar vi aktivt med att skapa en jämlik och jämställd skola. Vi respekterar att varje individ är unik och vi ser till allas behov och potential. 

● Vi tar ansvar för vårt lärande och för vår psykiska och fysiska arbetsmiljö. Vi värnar om så väl varandra, som om skolans lokaler och vår teknik.

● Vårt ansvar sträcker sig utanför klassrummet. Vi är stolta över att vårt lärande strävar efter att utgå ifrån miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.Alla som arbetar på Malmö latinskola ska visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normkritiskt förhållningssätt. 

Alla ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper och aktivt arbeta för att kränkningar aldrig ska förekomma. 

Varje incident av kränkande behandling ska resultera i en åtgärd från personalen i skolan.